„Jeden ke druhému láskyplně pozorní buďte, a tím záležitosti své vylepšujte. Naleznete-li mezi sebou někoho, koho žal sužuje, zármutek jeho zažeňte způsobem jakýmkoli, jenž v moci vaší jest...“
    — Báb

 

Úsvit světla

Celoveřerní film o Bábovi a vlivu Jeho učení.
Film několik lidí z různých světadílů popisuje své osobní hledání pravdy. Mluví o svém objevu, že Bůh poslal dvabožské Projevy – Bába a Bahá’u’lláha; objevu, který inspiruje úsilí mnoha lidípo celém světě sloužit lidstvu.

Film v původním znění s anglickými titulky: Dawn of the LightInformační brožura

s úryvky z Bábových písem připravená v roce 2019
u příležitosti dvoustého výročí narození Bába

>> Báb brožura 2019Dopisy Světového domu spravedlnosti

u příležitosti dvoustého výročí
narození Bába

>> Všem, již přišli uctít Herolda nového Úsvitu
>> Následovníkům Bahá’u’lláha v posvátné zemi Íránu
>> Po dvoustém výročí narození Bába


Výňatky z perského Bayánu

V tomto důležitém roce, kdy si připomínáme dvousté výročí narození Bába, Přislíbeného všech předchozích náboženství, je užitečné, že se i čeští čtenáři mohou seznámit alespoň s částí Bábova stěžejního díla, perského Bayánu. Do angličtiny byly z něho přeloženy pouze úryvky, které zde nyní máte k dispozici v českém jazyce.

Já jsem, Já jsem, Já jsem Přislíbený!
Já jsem Ten, Jehož jméno jste po tisíc let vzývali, při Jehož zmínce jste vstávali, Jehož příchodu svědky toužili jste býti a pro hodinu Jehož Zjevení k Bohu jste se modlili, aby ji urychlil. Vpravdě, pravím, přikazuje se národům Východu i Západu Mé slovo poslouchati a věrnost Mé osobě přísahati.

- Báb (citovaný Shoghi Effendim v God Passes By)

>> Bayán


Kdo byl Báb


Historie Bahá’í víry v ČR sahá již k počátku 20. století
Je pozoruhodné, že vůbec první zmínkou o Bahá’í (nebo lépe řečeno Bábí) víře byla zpráva v německy psaných Prager Zeitung již v roce 1852.

» Báb (1819-1850)


Informace nebo kontakt na Bahá’í nejblíže vaší lokalitě získáte použitím níže uvedeného odkazu.

Národní duchovní rada Bahá’í České republiky
Kancelář sekretariátu
Lucemburská 33
Praha 3, 130 00

Úřední hodiny: úterý 10:00 - 16:00
+420 222 713 496 ; +420 777 557 291
secretariat@bahai.cz
FB: Bahá’í společenství ČR

 

Bahá'í informační centrum, o.p.s.
IČO: 27637131
Lucemburská 33
Praha 3, 130 00
+420 222 713 496
info@bahai.cz


 

Bahá’í nakladatelství ČR
(distribující Bahá’í literaturu a materiály v českém jazyce)
IČO: 18828795
Lucemburská 33
Praha 3, 130 00
+420 222 713 496 ; +420 777 212 044
nakladatelstvi@bahai.cz
https://nakladatelstvi.bahai.cz


 

Místní Bahá´í společenství
Bahá’í žijí ve všech oblastech České republiky. Pokud se o Bahá’í víru a aktivity Bahá’í společenství zajímáte, vyberte nejbližší lokalitu a kontaktujte je:

 

Hlavní město Praha
+420 602 375 030
praha@bahai.cz
www.praha.bahai.cz
FB: Bahá’í společenství v Praze

 

Středočeský kraj
Roztoky u Prahy
roztoky@bahai.cz
FB: Bahai.Roztoky

Svinaře - svinare@bahai.cz
Zeleneč - zelenec@bahai.cz

 

Jihočeský kraj
České Budějovice
ceskebudejovice@bahai.cz
https://ceskebudejovice.bahai.cz
FB: Baháí-Community-Ceske-Budejovice

Hluboká nad Vltavou - hluboka@bahai.cz
Hrdějovice - hrdejovice@bahai.cz

 

Kraj Vysočina
Vysočina - vysocina@bahai.cz

 

Liberecký kraj
Jablonec nad Nisou - jablonec@bahai.cz
Liberec - liberec@bahai.cz

 

Pardubický kraj
Pardubice - pardubice@bahai.cz
Rudoltice - rudoltice@bahai.cz

 

Královéhradeckého kraje
Hradec Králové - hradeckralove@bahai.cz

 

Jihomoravský kraj
Bahá’í společenství v Brně
+420 603 226 844
brno@bahai.cz
https://brno.bahai.cz
FB: https://www.facebook.com/bahaibrno/

Sokolnice - sokolnice@bahai.cz
Strachotín - strachotin@bahai.cz

 

Olomoucký kraj
Olomouc - olomouc@bahai.cz
Prostějov - prostejov@bahai.cz

 

Moravskoslezský kraj
Frenštát pod Radhoštěm - frenstat@bahai.cz
Opava - opava@bahai.cz
Ostrava - ostrava@bahai.cz

 

Poznámka: