„Jeho život je jedním z nejvelkolepějších příkladů odvahy, jakou kdy lidstvo mělo možnost spatřit …“ — Pocta Bábovi od francouzského spisovatele A. L. M. Nicolase

 

V polovině 19. století, jednom z nejbouřlivějších období světových dějin, prohlásil jeden mladý obchodník, že je nositelem poselství, které změní život lidstva. V této době Jeho země, Írán, procházela všeobecným morálním úpadkem a Jeho sdělení vyvolalo mezi všemi třídami společnosti nadšení a naději a přitahovalo tisíce následovníků. Pojmenoval se „Báb“, což v arabštině znamená „Brána“.

Bábův recept na duchovní obnovu byl převratný – vyzýval k duchovní a morální reformaci a pozornost věnoval zlepšení postavení žen a osudu chudých. Přitom založil Své vlastní pozoruhodné, nezávislé náboženství a Své následovníky podněcoval, aby změnili svůj život a vykonávali hrdinské skutky.

Báb hlásal, že lidstvo stojí na prahu nové doby. Jeho posláním, které mělo trvat pouhých šest let, bylo připravit cestu pro příchod Projevu Božího, Který přinese věk míru a spravedlnosti, přislíbený všemi světovými náboženstvími: Bahá’u’lláha.

 

» více


Dějiny Bahá’í víry:

Poznámka: