„Můžete mě zabít, kdykoli se vám zachce,
ale osvobození žen nezastavíte.“
   — Ṭáhirih

 


Ṭáhirih

Příběhy raných věřících

Mezi prvními osmnácti učedníky Bába byla jedna žena. Jmenovala se Táhirih – což znamená „čistá“ a přijala Bába, aniž by se s ním osobně setkala.

Táhirih pocházela ze vznešené rodiny a dostalo se jí vzdělání, což pro ženy v té době bylo velmi neobvyklé. Táhirih byla široko daleko známá svou inteligencí i krásou a mnozí muži byli překvapeni její výřečností a jasnými argumenty. Když se jí dostaly do rukou knihy Siyyida Kázima a jeho učitele Shaykha Ahmada, zažehly v ní plamen touhy dozvědět se co nejvíce o příchodu Přislíbeného Božího Posla. Začala si se Siyyidem Kázimem dopisovat a toužila u něj v Karbilá studovat.

Její rodina však nebyla jejím názorům nakloněna. Otec ostře protestoval proti novým myšlenkám. Táhirih se podařilo otce přesvědčit, aby jí dovolil odejet do Karbilá na pouť. V naději, že ji pouť přivede na ortodoxnější cestu, otec souhlasil. Když Táhirih přijela do Karbilá, dozvěděla se, že Siyyid Kázim před deseti dny zemřel. Její zármutek zmírnila možnost zůstat v jeho domě a prostudovat všechny jeho písemnosti. Všude četla stejný příslib, že se brzy objeví vznešená Osoba - přislíbený Boží Posel.

Táhirih se v Karbilá setkala s Mullá Husaynem a jeho přesvědčení a odhodlání vydat se hledat Přislíbeného v ní zažehly novou naději. Stejně jako Mullá Husayn trávila mnoho času v modlitbách a rozjímání. Jedné noci se jí ve snu zjevil mladý muž, který pronášel nádherné verše. Probudila se s pocitem radosti a jeden z veršů si zapsala.

O nějaký čas později jí přítel přinesl Bábovy spisy. Spočinula očima na jedné stránce a objevila přesně stejná slova, která si zapsala po zmíněném snu. V tu chvíli si s velikou radostí uvědomila, že je Poselství Autora textu pravdivé. Bez meškání Bábovi napsala, že věří, že On je Přislíbeným Božím poslem, jehož příchod předpovídají všechna svatá písma a kterého lidé tak dlouho toužebně očekávají.

Přijetím Bábovy víry vyvolala Táhirih vlnu protestů svého otce, strýce, bratrů i manžela. Pro dobré jméno rodiny se ji snažili umlčet, ale Táhirih byla pro novou víru zapálená a veřejně o ní hovořila. Mnozí sdíleli její nadšení a přicházeli za ní ji poslouchat, přijímali novou víru a Bábovo učení se šířilo jako požár. Většina duchovních však toto nadšení vůbec nesdílela, a naopak se snažili různými způsoby Ṭahirih umlčet. Byla opakovaně uvězněná a opět propuštěná, jednou tajně unikla, aby mohla dále šířit Víru, kterou tolik milovala.

Roku 1848 se konala konference ve městě Badasht, které se zúčastnilo asi osmdesát Bábových stoupenců, jejichž cílem bylo oddělit novou víru od islámu jakožto samostatné náboženství a osvobodit Bába z vězení na severu země. První cíl se podařilo uskutečnit, druhý nikoli. Táhirih na tomto setkání, kdy přítomní horlili za úplné odstranění starých náboženských zákonů, tradic a rituálů, učinila velice odvážný krok – uvedla nové učení do reality tím, že na setkání, kde byla jedinou ženou mezi muži, přišla bez závoje, jímž si tehdy všechny ženy v islámské společnosti v přítomnosti mužů zahalovaly tvář. Byl to natolik odvážný krok, že i mnozí přítomní, kteří hovořili o nové době, byli v šoku.

Táhirih byla plná radosti a nadšení z konference v Badashtu a stále horlivěji šířila nové myšlenky. Nebylo možné ji nijak zastavit. Střídavé věznění a šíření nové víry trvaly pár let. Nakonec však úřady ztratily trpělivost a rozhodly se ji umlčet. Byla uvězněna v domě starosty Teheránu a jedné noci v srpnu 1852 byla v zahradě uškrcena. Před svou smrtí pravila ke svým věznitelům: „Můžete mě zabít, kdykoli se vám zachce, ale osvobození žen nezastavíte.“ Táhirih se stala symbolem emancipace žen na východě. Je zajímavé zmínit, že konference v Badashtu se konala v červnu a červenci 1848 a v červenci téhož roku se konala první konference za práva žen ve státě New York v Americe.

 

» Anís [Příběhy raných věřících]

 


Dějiny Bahá’í víry:

Poznámka: