Perzekuce v Íránu

Pronásledování Bahá’í věřících v Íránu

Bahá’í společenství v Íránu je již dlouho předmětem zvláště nelítostného omezování náboženské svobody. Íránské úřady považují Bahá’í věřící, jejichž počet činí v Íránu alespoň 300 tisíc lidí, za kacíře. Může jim hrozit pronásledování kvůli odpadlictví. Íránské vládní úřady od roku 1979 zabily více než 200 Bahá’í vedoucích představitelů a více než deset tisíc Bahá’í bylo propušteno ze zaměstnání ve vládní nebo vysokoškolské sféře. Bahá’í nesmějí v Íránu zakládat místa náboženského uctívání, školy nebo nezávislá náboženská sdružení. Bahá’í věrícím je navíc znemožněn přístup do důstojnických pozic v armáde a jsou připravováni o práci ve vládní sféře, o důchody jakož i o právo dědit majetek. Rovněž nejsou uznávány jejich sňatky a rozvody a mají těžkosti při obdržení úmrtního listu. Často dochází ke konfiskaci nebo znesvěcování Bahá’í hřbitovů, svatých míst a majetku Bahá’í společenství. Mnoho důležitých náboženských míst bylo zničeno. V posledních letech jsou Bahá’í v Íránu vystavováni stále krutějšímu zacházení, včetne rostoucího počtu zatčení a vzetí do vazby a násilných útoků na soukromé domy a osobní majetek.

Zdroj: http://iran.bahai.us/2011/05/04/uscirf-probes-persecution-of-iranian-bahai-community-in-2011-religious-freedom-report/

Nejnovější zprávy