Světlo, které v podhůří And stoupá vzhůru a inspiruje

18 December, 2014

SANTIAGO – Právě bylo zveřejněno poslední z řady filmových zpravodajství o výstavbě Bahá’í Domu uctívání v Jižní Americe.

Film, který začíná metodou časosběrné fotografie, poskytuje letmý pohled na nově vznikající krásu chrámu, který leží v podhůří And s výhledem na město Santiago.

Stavební dělníci instalují kulaté oko (okulus) na Dům uctívání Jižní Ameriky, který se nachází v blízkosti Santiaga de Chile.

V rámci vylíčení událostí spjatých s procesem výstavby je v tomto videu zdůrazňován významný pokrok, k němuž došlo na mušlích, které tvoří devět stran chrámu a které svým tvarem připomínají křídla. Teď, když už je sestaven ocelový skelet pro každou mušli, je v plném proudu pokládání tisíců desek fazetového litého skla, které budou tvořit jejich vnější plášť. Po svém dokončení těchto devět průsvitných stran Domu uctívání umožní, aby ho zalévalo přirozené světlo.

Téma, jež v tomto filmovém zpravodajství zaujímá důležitou a výraznou roli, je přínos mladých lidí z celého světa, které Dům uctívání inspiroval k tomu, aby určitou část svého života věnovali službě, kterou vykonávají na stavebním pozemku chrámu, ale také v blízkých lokalitách v rámci aktivit budování společenství.

„Ze všeho nejvíce na tomto chrámu miluji tu skutečnost, že je pro každého,“ říká jedna z mladých dobrovolnic z videa. „Chrám není jen pro určitou skupinu lidí, ale je otevřen všem.“

Kromě ducha služby, jímž je úsilí mladých dobrovolníků podněcováno, upozorňuje toto filmové zpravodajství také na některé nedávné níže uváděné události, které jsou vyjádřením určitého chápání toho, jak se mezi okolním obyvatelstvem šíří rostoucí povědomí o Domu

uctívání:

● Pro více než 130 studentů z nedaleké školy byla uspořádána prohlídka, během níž se její účastníci bavili o nedílné roli mládeže v procesu zlepšování společnosti.

● Mladí Bahá’í pracující na projektu výstavby chrámu se podíleli na připomínce Dne mládeže a solidarity v Peñalolénu.

● 30 úředníků různých odborů městského úřadu se zúčastnilo prohlídky pozemku, na kterém stojí Bahá´í chrám a dozvědělo se o Bahá´í víře a o povaze a účelu Domu uctívání.

● Univerzita Adolfa Ibáñeze pořádala konferenci o rozvoji projektu Domu uctívání, jejímž významným účastníkem byl architekt tohoto projektu Siamak Hariri.

● Na oficiální návštěvu stavebního pozemku chrámu vůbec poprvé zavítal jeden senátor Chilské republiky.

Zdroj: http://news.bahai.org/story/1032

Video je možné zhlédnout zde: http://templo.bahai.cl/noticiario_eng.htm