Bahá’í správa

Základy Bahá’í správy, které položil Bahá’u’lláh v Nejsvětější Knize, dále vysvětloval ‘Abdu’l-Bahá a do praktické roviny zavedl Shoghi Efendi. Bahá’u’lláh vyzval své následovníky, aby ustanovili demokraticky volené správní orgány na místní, národní a světové úrovni.

V každém městě i vesnici, kde žije devět a více Bahá’í, je jednou za rok zvolena Místní duchovní rada, která spravuje záležitosti místního společenství. Volby probíhají na duchovním základě bez předvolební kampaně a nominací. V každé zemi je ve stejném duchu jednou za rok zvolena Národní duchovní rada, která spravuje záležitosti národního společenství.

Hlavou Bahá’í víry je Světový dům spravedlnosti, devítičlenný správní orgán, který je jednou za pět let volen členy všech národních Bahá’í správních orgánů (Národních duchovních rad). Jeho sídlo je v Haifě, v Izraeli. Členství v těchto volených institucích neznamená, že by jim v Bahá’í společenství získali určitý významný status. Tito jednotlivci se účastní práce v institucích v duchu služby a lásky k Bohu. Bahá’í by měli tyto orgány podporovat svými modlitbami a následovat jejich vedení a v případě, že čelí obtížím, nebo problémům, mohou je požádat o radu.