Bahá’í společenství

Bahá’í Víra je nezávislé světové náboženství s jedinečným administrativním řádem. Bahá’í jsou následovníci Bahá’u’lláha. Bahá’í společenství spojuje jednotlivce v kolektivní snaze o rozvoj neustále se vyvíjející civilizace.

Ústředním tématem Víry je přesvědčení, že lidstvo je jednou lidskou rodinou a že nadešel čas pro jeho sjednocení v jedné mírumilovné globální společnosti. Společenství nemá kněžský stav a jednotlivci jsou zodpovědní za svůj vlastní duchovní rozvoj. Vedení v administrativních záležitostech společenství (narození, svatební obřady, pohřby) poskytují místní či národní rady.

Celosvětové společenství věřících pohlíží k Světovém domu spravedlnosti jako k nejvyššímu orgánu, který poskytuje legislativu pro zákony tak, jak bylo oficiálně Bahá’u’lláhem navrženo v Nejsvětější Knize (Kitáb-i-Aqdas).