Být Bahá’í

Ti z nás, kteří se stali Bahá’í jako dospělí, často srovnávají svůj život před a poté, co jsme se připojili k Bahá’í společenství. Protože Bahá’í Víra klade velký důraz na rodinný život, práci a službu společnosti, mnoho aspektů našeho života bude podobných těm, které jsme až dosud dělali.

Udržujeme přátelství a rodinné vztahy a pokračujeme ve svých pracovních, sportovních, společenských a kulturních aktivitách. Velká změna se většinou týká našeho vnitřního života. Získáme novou vitalitu a pocit štěstí, nový smysl života a vytříbenější schopnost vnímat svět a vidět budoucnost optimisticky. Tím, že žijeme podle Bahá’í morálního kodexu, se naše vztahy většinou zlepší. Jako Bahá’í objevujeme radost z toho, že modlitby, meditace čtení Bahá’í svatých písem se stávají běžnou součástí našeho denního programu. Je na nás, jak dlouhou dobu těmto povznášejícím aktivitám věnujeme, nejsou s nimi spojeny žádné rituály. To, že jsme součástí Bahá’í společenství nám poskytuje bezpočet možností poznat a rozvinout přátelství s lidmi z mnoha různých sfér společnosti.

Pro Bahá’í je nesmírně důležité budování jednoty. Snažíme se svůj vnitřní život sladit s naší vírou v jednotu lidstva a jednotu budovat v našich rodinách, sousedstvích, práci, společenství, v našem národě a ve světě.

Jak se stát Bahá’í

Člověk se stane Bahá’í když rozpozná Bahá’u’lláha jako Posla Božího pro tento věk, souhlasí s následováním Jeho zákonů a vedení. O tomto svém závazku je třeba informovat Bahá’í společenství. Pokud máte pocit, že tím, že se stanete Bahá’í se naplňuje vaše duchovní hledání Boha, můžete nám své přání stát se Bahá’í napsat. Následným krokem v tomto procesu bude to, že se na vás Bahá´í obrátí za účelem potvrzení vašeho prohlášení.

Slavnost 19.dne

Každých 19 dnů se Bahá’í po celé České republice schází k události, která se nazývá “Slavnost 19.dne”, nebo jednoduše jen “slavnost”. Jedná se o základní kámen života Bahá’í společenství. Termín “slavnost” neodkazuje na jídlo a pití, ale spíše na duchovní slavnost uctívání, přátelství a jednoty. Slavnost se koná vždy první den každého Bahá’í měsíce, podle počtu Bahá’í věřících většinou v Bahá’í centru, ve společenském sále nebo v soukromém bytě. Je určena pro všechny Bahá’í – dospělé, mládež i děti. Slavnost vždy zahrnuje tři aspekty: duchovní, konzultaci společenství a společenskou. Cílem je, aby tato událost byla živoucí, povznášející a radostná.

Svaté dny

Každý rok si připomínáme 11 svatých dnů. Tyto události si společenství obvykle připomínají přátelskými setkáními a modlitbami.

Kalendář

ARABSKÝ NÁZEV ČESKÝ NÁZEV PRVNÍ DEN
1. Bahá Skvělost 21. března
2. Džalál Sláva 9. dubna
3. Džamál Krása 28. dubna
4. ‘Azamat Velikost 17. května
5. Núr Světlo 5. června
6. Rahmat Milosrdenství 24. června
7. Kalimát Slova 13. července
8. Kamál Dokonalost 1. srpna
9. Asmá’ Jména 20. srpna
10.‘Izzat Moc 8. září
11.Mašíjjat Vůle 27. září
12.‘Ilm Vědění 16. října
13.Qudrat Síla 4. listopadu
14.Qaul Řeč 23. listopadu
15.Masá’il Otázky 12. prosince
16.Šaraf Čest 31. prosince
17.Sultán Svrchovanost 19. ledna
18.Mulk Vláda 7. února
19.‘Alá’ Vznešenost 2. března