Studijní kroužky

Účastí v Bahá’í studijním kroužku získají účastníci vědomosti, duchovní vhled a dovednosti, které jim umožní přispět ke zlepšení společnosti, začít mohou již ve svém vlastním sousedství. Rozvoje v těchto oblastech dosáhnou pomocí systematického studia sekvence kurzů založených na Bahá’í Písmech. Tyto kurzy jsou otevřeny všem, bez ohledu na vyznání.

První ze sekvence sedmi knih se nazývá Úvahy o životě ducha. Zaměřuje se na duchovní aspekty jakými jsou modlitba, meditace, život a smrt a rozvoj duše. Studijní kroužky se pořádají na mnoha místech České republiky a jsou otevřeny všem. Budeme rádi, když se zúčastníte a necháte se inspirovat Bahá’í učením. Nesčetné perly moudrosti vám pomohou při každodenních životních výzvách.

Studijní kroužky probíhají v přátelské atmosféře, napomáhající duchovnímu obohacení jednotlivců, kteří se sami cítí jako aktivní činitelé svého vlastního učení. Jednotlivec, který kroužek organizuje pouze asistuje při vedení diskuze a není zde v žádném případě jako autoritativní zdroj informací. Základem je participativní metoda a diskuse všech zúčastněných jednotlivců.