Modlitební setkání

Bahá’í učení hovoří o denní modlibě a o důvěrném spojení s Bohem jako o základu života zasvěceného duchovnímu pokroku a službě lidstvu.

Zúčastni se Bahá’í modlitebního setkání

Všichni jsou přizváni k budování života pulzujícího společenství ve vlastním sousedství. Může tak pomoci například organizováním, nebo účastněním se modlitebních setkání. Tato setkání se pořádají na mnoha místech naší republiky, často v domovech jednotlivců.

Ústředním bodem modlitebního setkání je sdílení modliteb a pasáží ze Svatých Spisů. Forma takového setkání není stanovena a záleží čistě na hostiteli a účastnících. Setkání jsou příležitostí pro to, jak se naučit vytvořit povznášející prostředí a duchovní atmosféru. Tomu často napomáhá reprodukovaná, nebo živá hudba. Setkání by měla sloužit k tomu, abychom očistili svou mysl od starostí každodenního života a meditovali o vyšším smyslu (bytí).

Setkání může organizovat kdokoli

Velmi důležitým aspektem je skutečnost, že tato setkání může zorganizovat kdokoliv. Jejich organizace je velmi jednoduchá. Jste vítaní připojit se k modlitebnímu setkání nejblíže vaší lokalitě a velmi klidně sedět, modlit se, meditovat a užívat si radostné a povznášející atmosféry, nechávat inspirovat, nebo se aktivněji zapojit do organizace, popřípadě se stát aktivním elementem a zorganizovat vlastní modlitební setkání.