Skupiny juniorské mládeže

Program duchovního obohacení juniorské mládeže je otevřen mladým lidem ve věku 11 až 14 let a pomoci jim projít zásadním obdobím jejich životů.

Jak zapojit mladé jednotlivce do společenské změny?

Toto období života je určováno smyslem pro spravedlnost, touhou o poznání světa a o přispívání k jeho zlepšení.

Program napomáhá formování silné morální identity jednotlivce. Rozvojem duchovních vlastností (ctností), intelektuálních schopností a schopnosti sloužit společnosti umožňuje účastníkům, aby vzali aktivitu do svých vlastních rukou a stali se pozitivní silou, která mění svět. Program se vyznačuje participativním způsobem učení, kdy se všichni učí jeden od druhého.

Skupinky jsou zapojeny do aktivit jakými jsou umění, diskuse, drama, kooperativní hry, studium literatury, vyprávění příběhů a komunitní služby ostatním.

Program pro juniorskou mládež nahlíží na témata z Bahá’í perspektivy, ale není formálním náboženským vzděláváním. Je otevřen všem a vyžaduje schválení rodičů. Skupinky se se setkávají pravidelně a nedostávají žádné psané domácí úkoly.

„Zatímco světové trendy vykreslují tuto věkovou skupinu jako problematickou, ztracenou v mukách bouřlivých fyzických i citových změn, neschopnou reagovat a sebezničující, Bahá’í společenství … v juniorské mládeži naopak spatřuje nesobeckost, pronikavý smysl pro spravedlnost, dychtivost dozvídat se o světě a touhu přispívat k budování lepšího světa.“

– Světový dům spravedlnosti

Program pro juniory vytváří prostor, kde mohou být mladí lidé sami sebou, kde se setkávají s novými a starými kamarády, objevují nové věci, mají prostor samostatně přemýšlet, vyjadřovat své názory a diskutovat o věcech, které je zajímají, rozvíjet svou tvořivost, sportovat a hlavně napomáhat tomu, aby prostředí, ve kterém žijeme, bylo lepším místem pro všechny. Více na nové stránce www.projuniory.cz