Panelová diskuse se zabývala migrací, médii a neporozuměním

4 January, 2015

LANGENHAIN – Jaký vliv mají média na naše vědomí identity? Jak formují naše vnímání těch, kteří se od nás liší? Jak posilují „jinakost“? Právě tyto otázky hýbaly nedávnou panelovou diskusí o německých médiích a jejich popisu mezinárodní migrace v tamní společnosti.

Tato událost se konala 7. prosince 2014 v Národním Bahá’í centru u Frankfurtu nad Mohanem u příležitosti Dne lidských práv vyhlášeného OSN. Tato aktivita se uskutečnila pod názvem „Sociální vyloučení v Německu – uznávají média svoji odpovědnost?“ a pořádalo ji Bahá’í společenství ve spolupráci s německou nevládní organizací Nadace pro mezinárodní týdny proti rasismu. Mezi posluchači byli poslanci Evropského parlamentu, představitelé náboženských organizací a zástupci veřejnosti.

Panelovou diskusi moderovala Canan Topcu, novinářka narozená v Turecku a členka organizace Neue deutsche Medienmacher (Tvůrci nových německých médií). Do této diskuse se zapojili Ursula Russmann (redaktorka deníku Frankfurter Rundschau), dr. Markus End (sociolog a člen rady Asociace pro výzkum anticikánismu) a Mahyar Nicobin (zástupkyně Bahá’í společenství).

Účastníci debaty diskutovali o problémech, s nimiž se potýkají novináři ve snaze psát o komplikovaném tématu migrace. Kromě běžných tlaků v podobě nedostatku času a omezování délky příběhu čelí novináři požadavkům zpravodajských agentur, aby uveřejňovali senzační příběhy a aby složitá témata rozmělňovali do formy přespříliš zjednodušujících vyprávění.

Dr. End se v diskusi zabýval svou nedávno zveřejněnou studií o zobrazování Romů v německých médiích a objasnil, že „určitá slova užívaná v médiích jsou zašifrovanými slovy pro určité skupiny lidí.“

Řekl: „Německé slovo ,Armutszuwanderung‘ (což znamená ,migrace chudoby‘) se například stalo synonymem pro přistěhovalce z jihovýchodní Evropy, zejména pro Romy.“

Vysvětlil také, že jazyk a obrazy, které média používají, posilují ve společnosti stereotypy a předsudky. Média tak činí zdůrazňováním „jinakosti“, která postupně začíná charakterizovat obecné postoje k některým etnickým menšinám.

S ohledem na vyobrazení, která se v příbězích používají, se účastníci diskuse bavili o tom, jak novináři často čerpají ze snímků z databází fotobank poskytovaných zpravodajskými agenturami. Fotografie, které jsou k dispozici, mnohdy postrádají kontext, posilují stereotypy a svou pozornost zaměřují na konkrétní skupiny obyvatelstva.

Z více než 230 milionů mezinárodních migrantů, které v roce 2013 zdokumentovala OSN, jich 1,2 milionu vstoupilo na území Německa, které je v počtu migrantů na druhém místě hned po Spojených státech.

Slečna Saba Detweiler, jedna z organizátorů této aktivity, vysvětlila, že stejně jako v mnoha jiných zemích je Německo svědkem toho, že se otázka migrace a integrace přesouvá do popředí veřejného povědomí.

Slečna Detweiler vylíčila motivaci, která stojí za uspořádáním této události. Vysvětlila, že toto téma je srdcím Bahá’í věřících blízké a že Bahá’í věřící pracují s rostoucím počtem stejně smýšlejících skupin za účelem překonání zhoubného vlivu předsudků a za účelem podpory harmonie mezi různorodými složkami společnosti.

„Tato událost byla jedním z mnoha příspěvků k činnosti, kterou přemýšliví jednotlivci i skupiny  vykonávají po celém Německu,“ řekla slečna Detweiler, „a my doufáme, že budou mnohé další následovat.“

 

Zdroj: http://news.bahai.org/story/1035