Nepodložená obžaloba jednoho z jemenských Bahá’í přichází po 14 měsících drsného věznění

16 January, 2015

NEW YORK – Úřady v Jemenu se zpronevěřily spravedlnosti a obžalovaly jemenského občana Hameda Kamala bin Haydara z toho, že vyzvídal pro Izrael a obracel muslimy na Bahá’í víru. 

Tato obvinění přišla na začátku druhého roku jeho uvěznění. Během této doby nebyl pan bin Haydara z ničeho obviněn a snášel různé formy mučení stejně jako intenzivní psychické týrání.

Manželka pana bin Haydara Elham řekla tiskové agentuře Reuters, že její manžel byl během svého uvěznění podroben krutému mučení za účelem  toho vynutit z něho doznání, které se úřadům získat nepodařilo. V důsledku toho trpí pan bin Haydara chronickými onemocněními.

„Obvinění proti panu bin Haydarovi jsou neopodstatněná a nesmyslná a přichází po více než roce špatného zacházení, včetně samovazby. Během onoho roku úřady opakovaně, ač neveřejně, přiznávaly náboženský motiv tohoto uvěznění,“ řekla Bani Dugal, hlavní představitelka Bahá’í mezinárodního společenství při Organizaci spojených národů.

„Pan bin Haydara je velmi respektovaným a upřímným mužem, otcem od rodiny, který neporušil žádné zákony. Bahá’í věřící už ze zásady hromadně neobracejí druhé lidi na víru, a všichni rodilí Jemenci, kteří se k Bahá’í víře připojili, tak učinili ze svého vlastního přesvědčení,“ dodala slečna Dugal. „Obvinění ze špionáže pro Izrael je groteskním zkreslením reality,“ řekla slečna Dugal. „K historickým okolnostem, které vedly k vytvoření administrativního a duchovního centra Bahá’í víry,  došlo ještě dávno před vznikem státu Izrael.“

„Poslušnost a loajalita ke své vládě je ústředním principem Bahá’í učení, a představa, že by se Bahá’í věřící zapojili do špionáže, je naprosto absurdní,“ řekla slečna Dugal.

„Bahá’í jsou součástí jemenské společnosti už desítky let a po celém arabském regionu, a vlastně po celém světě, jsou známi svou mírumilovnou povahou a svým postojem nesobecké služby společnosti.“

Slečna Dugal dále poznamenala, že: „Bahá’í mezinárodní společenství odsuzuje tento protiprávní čin proti panu bin Haydarovi a vyzývá k jeho okamžitému propuštění. Obvinění jsou zcela vykonstruovaná a bez špetky důkazů.“

Tato vyjádření přicházejí v okamžiku, kdy úřady předkládají obvinění, že pan bin Haydara není jemenským občanem a že si pozměnil jméno, aby se mohl dostat do země.

Pan bin Haydara se ve skutečnosti narodil na ostrově Sokotra v Jemenu a v této zemi žije jako jemenský občan. Jeho otec byl lékařem a ve 40. letech minulého století se přistěhoval do Jemenu z Íránu. Jemenské občanství mu udělil sultán Sultanátu Mahra Qishnu a Sokotry jako projev uznání jeho vynikajících služeb prokázaných chudým lidem z tamní společnosti. Toto občanství se přirozeně a oprávněně přeneslo i na jeho syna. Sultán udělil otci pana bin Haydara jemenské jméno jako projev pocty a jako ocenění respektu, který tento muž choval ke své adoptivní vlasti. 

„Pan bin Haydara je oddaným manželem, otcem tří mladých dívek a loajálním občanem Jemenu,“ pokračovala slečna Dugal. „Ale snad nejironičtějším a nejvýmluvnějším prvkem této obžaloby je, že úřady odsuzují pana bin Haydara za ,prokázání vysokých morálních standardů‘, jejichž prostřednictvím si získal důvěru svých spoluobčanů.“

 

Zdroj: http://news.bahai.org/story/1036