Svaté texty

Bahá’í svaté texty a autorizované interpretace jsou vhodné pro všechny. Bahá’í věřící považují tyto texty za božsky inspirované.

Originální spisy Bahá’u’lláhových písem – napsané jak Jeho vlastní rukou tak i přesně přepsané Jeho osobními sekretáři – jsou dnes uchovávány v archivu Bahá’í Světového centra. Výběr děl byl přeložen do vice než 800 jazyků a neustále se překládají další.

Některá jsou mystickými díly, jiná jsou přímým projevem týkajícím se morálky a etiky, další se zabývají duchovností a sociálním učením, zároveň jsou mezi nimi modlitby, dopisy i poetická díla.

Ukázka Bahá’u’lláhových Písem

Buď štědrý v dobách dostatku a vděčný v neštěstí. Buď hoden důvěry svého bližního a pohlížej na něj s jasnou a přátelskou tváří. Buď pokladem chudému, připomínkou bohatému, odpovědí na pláč potřebných, držitelem svatosti svého slibu. Buď poctivý ve svých soudech a opatrný ve své řeči. Nebuď k nikomu nespravedlivý a prokazuj všem lidem mírnost.

– Vybrané spisy Bahá’u’lláha 130

* * *

Ó lidé Boží! Nabádám vás k dodržování zdvořilosti, neboť ta je nejvyšší vládkyní ctností. Dobře se povede tomu, kdož je osvícen světlem zdvořilosti a je oděn hávem poctivosti. Kdokoli je obdařený zdvořilostí, dosáhl vskutku vznešeného postavení.

– Bahá’u’lláhovy Desky

* * *

On otevírá tisíc dveří tam, kde si člověk nedokáže představit ani jediné.

– Bahá’u’lláh

* * *

Stvoř ve mně čisté srdce, ó muj Bože, a obnov ve mně klidné svědomí, ó má Naděje! Mocným duchem upevni mne ve Své Věci, ó můj Nejmilovanější, a odhal mi Svou cestu světlem Své slávy, ó Ty Cíli mé touhy! Silou Své všepřesahující moci pozvedni mne do nebes Své svatosti, ó Zdroji mého bytí, a vánkem Své věčnosti oblaž mne, ó Ty, Kterýž jsi můj Bůh! Dej, ať Tvé věčné melodie na mne dýchají klid a mír, ó můj Společníku, a nechť mne bohatství Tvého pradávného zjevu osvobodí ode všeho kromě Tebe, ó můj Pane, a nechť mi zvěst o zjevení Tvé nepomíjející Podstaty prinese radost, ó Ty, Jenž jsi nejprojevenejším z projeveného a nejskrytejším ze skrytého!

– Bahá’u’lláh

* * *

Další autoritativní texty

Vedle Bahá’u’lláhových spisů považují Bahá´í za božsky inspirované i písma Jeho předchůdce a zvěstovatele Bába. Autoritativní interpretace Bahá´u´lláhových a Bábových svatých textů můžeme nalézt i v dílech Bahá’u’lláhem určeného nástupce ‘Abdu’l-Baháa.

Bahá’í nakladatelství s.r.o. | Svaté Písmo Bahá’í

Modlitby

Inspirující modlitby jsou vhodné pro všechny a poskytují příležitost k duchovnímu růstu a zároveň i k tomu, abychom se ještě více přiblížili k Bohu.

Mezi modliby patří například modlitby za pomoc v čase těžkostí, za děti a mládež, za zesnulé, za uzdravení, za jednotu, lidstvo, manželství, vděčnost a díkuvzdání, ochranu, duchovní vlastnosti atd. Autory těchto modliteb jsou Bahá’u’lláh, Báb a ‘Abdu’l-Bahá.

Ukázky modliteb naleznete zde:

Bahá’í modlitby – http://nakladatelstvi.bahai.cz/e_knihy/Bahai_modlitby_e_kniha.pdf

Modlitba – světový mír (MP3):

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Učiň mne zářící hvězdičkou – http://nakladatelstvi.bahai.cz/e_knihy/Ucin_me_zarici_hvezdickou_e_kniha.pdf