Bahá’í Víra

Bahá’í Víra je poslední v linii nezávislých světových náboženství. Snaží se o vybudování spravedlivého a mírumilovného světa, který je domovem pro celé lidstvo bez ohledu na barvu pleti. Ústředním tématem Bahá’í učení je Bahá’u’lláhovo poselství, že jsme členy jedné lidské rodiny a že nastal čas pro její sjednocení v mírumilovné globální civilizaci.

Historie Bahá’í Víry započala v Íránu v roku 1844

V současnosti Bahá’í společenství čítá více než 5 miliónů stoupenců. Bahá’í věřící pocházejí z více než 2000 různých národů a etnických skupin a žijí ve 235 zemích a nezávislých teritoriích světa. Bahá’í Víra je druhým územně nejrozšířenějším náboženstvím světa.

Zakladatel Bahá’í Víry Bahá’u’lláh (1817-1892) hovořil o tom, že vedení lidstvu poskytují Boží poslové. Přináší učení pro materiální a duchovní pokrok nezbytný pro rozvoj celé lidské společnosti. Základní pravdy jednotlivých učení jsou neměnné, liší se pouze některé aspekty. Tyto ve skutečnosti reagují na potřeby daného věku a vývoje. Mezi již zmíněné Posly patří Abraham, Krišna, Zoroaster, Mojžíš, Budha, Ježíš, Mohamed, Báb a Bahá’u’lláh. Jejich učení pochází ze stejného nebeského zdroje.

Bahá´u´lláh prohlásil, že je posledním z těchto Poslů a že přinesl nové duchovní a sociální učení pro potřeby našeho věku.

„V tomto věku kypí v lidech všech národů země nový život.“ – Bahá´u´lláh

Celosvětové společenství pracuje na tom, aby byla Bahá´u´lláhova vize mírumilovné a sjednocené společnosti uvedena do praxe. Bahá’í aktivity jsou otevřené všem – dospělým, mládeži i dětem. Každý, kdo se chce podílet a aktivně zapojit do procesu budování lepšího světa, je vítán.