Organizace spojených národů

13 October, 2011

hluboce znepokojen vývojem v ÍránuGenerální tajemník OSN Ban Ki-moon již čtvrtým rokem po sobě ostře kritizuje íránskou bilanci v oblasti lidských práv. Generální tajemník OSN říká, že za posledních 12 měsíců tyto případy porušování lidských práv stále „pokračovaly a zostřovaly se“.

Írán stupňoval své tažení proti obráncům lidských práv, aktivistům za práva žen a novinářům, sdělil Ban Ki-moon ve své zprávě, která byla uveřejněna včera.

Generální tajemník OSN uvedl, že je „hluboce znepokojen“ nedávným vývojem, který představuje „značný nárůst“ při uplatňování trestu smrti v této zemi spolu s růstem nespravedlivých soudních procesů, usekávání údů a mučení, svévolného zatýkání a braní do vazby.

Ban Ki-moon vyzval íránskou vládu, aby respektovala práva všech svých občanů, ale zvláště zdůraznil „důležitou a konstruktivní roli, kterou obhájci lidských práv a aktivisté hrají při ochraně lidských práv,“ a vybídl Írán, aby „plně zaručil svobodu projevu a shromažďování a otevřel větší prostor k jejich nezávislé činnosti.“

Zpráva rovněž upozorňovala na omezení ukládaná vůči „neuznávaným náboženských menšinám“ a obzvláště vyjadřovala „vážné znepokojení“ nad stále pokračujícím pronásledováním Bahá’í společenství v Íránu.

Íránští Bahá’í věřící narážejí na omezení týkající se přístupu k vysokoškolskému vzdělání, prohlásil Ban Ki-moon s tím, že tato forma diskriminace letos vyvrcholila snahou vlády ukončit neformální iniciativu vzdělávání mladých členů Bahá’í společenství vyloučených ze studia na univerzitě.

„Podle četných zpráv provedly dne 21. května 2011 bezpečnostní síly zátahy do domů osob zapojených do činnosti Bahá’í institutu vyššího vzdělávání a zatkly jeho 15 členů v různých městech, včetně Gohardaštu, Isfahánu, Karadže, Sárí, Šírázu, Teheránu a Zahedánu…,“ řekl.

Ban Ki-moon se také zabýval osudem sedmi národních vedoucích představitelů íránských Bahá’í věřících, kteří byli v roce 2008 zatčeni a posléze v roce 2010 odsouzeni na přibližně 20 let do vězení – a upozornil na to, že jejich nadměrně vysoká délka trestu byla potvrzena začátkem tohoto roku.

„Vysoký komisař pro lidská práva tento případ několikrát uvedl v dopisech íránským úřadům i při setkáních s jejich představiteli a vyjádřil hluboké znepokojení, že tato soudní přelíčení nesplňují požadavky na spravedlivý a řádně vedený proces,“ řekl.

Bani Dugalová, hlavní představitelka Bahá’í mezinárodního společenství při Organizaci spojených národů, tuto zprávu a její závěry uvítala.

„Celkově vzato, Ban Ki-moon v této zprávě opětovně obvinil současný íránský režim a prokázal dalekosáhlé snahy vlády umlčovat rostoucí požadavky svých občanů po větší spravedlnosti, demokracii a transparentnosti.“

„Bahá’í věřící dlouho trpěli trvalou a stále rostoucí neschopností islámské republiky tolerovat jakékoli stanovisko nebo mínění, které se vymyká oficiálnímu scénáři. Ban Ki-moonova zpráva jasně dokládá, do jaké míry mnoho dalších lidí – od žen až po novináře a právníky – musí rovněž snášet plnou tíhu tohoto útlaku.“

„Ve zprávě se také uvádí, že Írán odmítá spolupracovat se zvláštními zpravodaji OSN, kterým bylo od roku 2005 odpíráno povolení k návštěvě Íránu, aby mohli přímo na místě prozkoumat situaci.“

„Doufáme, že mezinárodní společenství si bude dané situace náležitě všímat a bude pokračovat ve svém úsilí, jehož cílem je, aby Írán ukončil nespravedlivé pronásledování vlastních občanů,“ řekla paní Dugalová.

Originál této zprávy v angličtině na: http://news.bahai.org/story/858