image description

Bahá’í Víra je poslední v linii nezávislých světových náboženství. Ústředním tématem Bahá’í učení je Bahá’u’lláhovo poselství, že jsme členy jedné lidské rodiny a že nastal čas pro její sjednocení v mírumilovné globální civilizaci.

Naše aktivity

Bahá’í aktivity jsou otevřené všem – dospělým, mládeži i dětem. Každý, kdo se chce aktivně podílet na procesu budování lepšího světa ve svém okolí a sousedství je vřele vítán.

Jak nalézt Bahá’í věřící ve Vaší oblasti

Bahá’í věřící žijí ve všech oblastech České republiky. Rádi se setkají s lidmi, kteří se o Bahá’í víru a aktivity společenství zajímají. Vyberte si vám nejbližší místo za účelem kontaktu:

Bahá’í společenství ČR
Lucemburska 33,
Praha 3, 130 00
Tel.:
Email: info@bahai.cz
Hlavní město Praha
Website: http://praha.bahai.cz
Email: praha@bahai.cz
Kraj Vysočina
vysocina@bahai.cz