» více

„Náboženství Boha je zde pro lásku a jednotu; nečiňte z něj předmět nepřátelství a sváru.“ — Bahá’u’lláh

 

Bahá’í víra byla založena před půldruhým stoletím Bahá’u’lláhem, perským šlechticem z Teheránu, který v polovině devatenáctého století opustil život v královském pohodlí a bezpečí a vzdor intenzivnímu pronásledování a strádání přinesl lidstvu strhující nové Poselství míru a jednoty. Bahá’í víra dnes patří k nejrychleji rostoucím světovým náboženstvím. S více než pěti miliony věřících, kteří obývají prakticky každou zemi naší planety, jde o druhou územě nejrozšířenější víru.

 

Tento rok uplyne dvě stě let od narození Bahá’u’lláha, Proroka žijícího v 19. století, jehož rostoucí vliv je nejpozoruhodnějším jevem současných dějin náboženství.
» více

 

Za zlepšení světa

Základem Bahá’í víry je přesvědčení, že každý člověk, každé společenství lidí, každý národ má svou roli v budování mírové a prosperující globální společnosti a že všichni obyvatelé Země by měli mít možnost radovat se z plodů materiálně a duchovně prosperující civilizace.

Stěžejním bodem Bahá’í učení je základní myšlenka, že člověk naplňuje svůj potenciál službou lidstvu – zejména svým bližním a společenství, ve kterém žije.

Bahá’u’lláh vysvětluje, že hromadné obracení na víru je ve věku, který má povzbuzovat k duchovní dospělosti, něčím nepatřičným. Každý člověk je zodpovědný za vlastní zkoumání pravdy. Bahá’í spolupracují s přáteli ve svém sousedství na vytvoření láskyplného prostoru pro děti, mládež a dospělé, aby mohli společně hledat odpovědi na otázky, které je trápí, duchovně růst a přispívat ke zlepšení světa kolem sebe.

» Blahobyt lidstva
(Prohlášení připravené Kanceláří informací pro veřejnost Mezinárodního společenství Bahá´í)

„Být Bahá’í znamená milovat celý svět, milovat lidstvo a snažit se mu sloužit, pracovat pro světový mír a světové bratrství.“ — ‘Abdu’l-Bahá
» více

„Nechť vaše vize objímá celý svět a neomezuje se pouze na vás samotné.“
— Bahá’u’lláh
» více

„Ponořte se do oceánu Mých slov, abyste mohli rozluštit jeho tajemství a objevit všechny perly moudrosti, které leží ukryty v jeho hlubinách.“ — Bahá’u’lláh
» více

Bahá’í příruční knihovna je oficiální online zdroj Bahá'í spisů přeložených do češtiny. Obsahuje vybraná díla Bahá'u'lláha, Bába, 'Abdu'l-Baháa, Shoghi Effendiho a Světového domu spravedlnosti.